Bản vẽ mặt bằng khu đất số 1
Bản vẽ mặt bằng khu đất số 1
Bản vẽ mặt bằng khu đất số 2
Bản vẽ mặt bằng khu đất số 2
Bản vẽ mặt bằng khu đất số 3
Bản vẽ mặt bằng khu đất số 3

1. Vị trí: Thuận giao 1, Thuận An, Bình Dương
Định vị: https://goo.gl/maps/DJanau4BFz38kfBM8
2. Diện tích: 5034.8 m2.
3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
4. Thời hạn sử dụng đất: 30/12/2069
5. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ.
6. Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng:
7. Hiện trạng:
– Đất trống.
– Cách UBND TPHCM 25 km.
8. Pháp lý: Chứng nhận quyền SDĐ
9. Hình thức chuyển nhượng: Công chứng sang tên
10. Giá chuyển nhượng: 240 Tỷ (47.6tr/ m2)
11. Đính kèm chứng từ:
– Định vị
– Sơ đồ vị trí đất
– Chứng nhận quyền SDĐ