*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 91, tờ bản đồ số 65 tại địa chỉ Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

  1. Hình dáng tương đối vuông vức, giáp 2 mặt tiền hẻm xe hơi
  2. Diện tích: 117,4m2
  3. Sử dụng riêng
  4. Mục đích sử dụng:
   – Đất ở: 91,6m2,
   – Đất trồng lúa nước còn lại: 25,8m2;
  5. Thời hạn sử dụng:
   – Đất ở: Lâu dài
   – Đất trồng lúa nước còn lại:
   – Đến năm 2029
  6. Trên đất phát sinh công trình xây dựng chưa có giấy chứng
   nhận quyền sở hữu. Người mua tài sản đấu giá tự liên hệ
   cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục hợp thức hóa
   phần công trình xây dựng trên theo quy định của pháp luật
   hoặc tuân theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.