Ảnh chụp Google Maps
Ảnh chụp Google Maps

1. Vị trí: Long Mỹ – Láng Dài, Lộc An, Đất Đỏ, BRVT
2. Diện tích: 102.541 m2.
3. Mục đích sử dụng đất: Đất rừng sản xuất.
4. Thời hạn sử dụng đất: 10/2043
5. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ.
6. Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng:
    – Tầng cao:
    – Mật độ xây dựng:
    – Hệ số sử dụng đất:
7. Hiện trạng:
    – Đất trống.
    – Cách UBND BRVT 22km.
8. Pháp lý: Chứng nhận quyền SDĐ.
9. Hình thức chuyển nhượng: Công chứng sang tên
10. Giá chuyển nhượng: 175 Tỷ (1.7tr/ m2)
11. Đính kèm chứng từ:
    – Định vị
    – Sơ đồ vị trí đất
    – Chứng nhận quyền SDĐ