*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1587, tờ bản đồ số 25 tại địa chỉ Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Đặc điểm tài sản đấu giá: Hình dáng tương đối vuông vức, hẻm thông, hướng Tây Nam, đường rộng 6m.
  2. Diện tích đất: 352,3m2
  3. Sử dụng riêng
  4. Mục đích sử dụng: Đất ở 310,7m2; Đất trồng cây hàng năm khác 41,6m2
  5. Bên hông mầm non Xuân Thiện.
  6. Thời hạn sử dụng:

– Đất ở: Lâu dài

– Đất trồng cây hàng năm khác: đến ngày 31/12/2021.