*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 555, tờ bản đồ số 17 tại phường Long Trường, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Tài sản tiếp giáp mặt tiền đường số 8
  2. Lòng đường trải đá 6m
  3. Cách Lã Xuân Oai 100m. Khu dân cư đông đúc, hạ tầng chưa hoàn chỉnh.
  4. Diện tích đất : 949m2 (21 x 47.6)
  5. Hướng Tây Bắc.
  6. Trên đất có nhà kho tiền chế không phép.