Ảnh chụp Google Maps
Ảnh chụp Google Maps

1. Vị trí: Chuồng Víc, Gành Dầu, Phú Quốc, Kampot
Định vị: https://goo.gl/maps/RSfMhNtbYUYiv2gR6
2. Diện tích: 23.000m2.
3. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm
4. Thời hạn sử dụng đất: 10/2043
5. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ.
6. Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng:
7. Hiện trạng:
– Đất trống.
8. Pháp lý: Chứng nhận quyền SDĐ
9. Hình thức chuyển nhượng: Công chứng sang tên
10. Giá chuyển nhượng: 253Tỷ (11tr/ m2)
11. Đính kèm chứng từ:
– Định vị
– Sơ đồ vị trí đất
– Chứng nhận quyền SDĐ