26

Năm
hoạt động

VỀ chúng tôi

Công Ty Cổ Phần BĐS DT24.VN

Công ty Cổ phần BĐS DT24.VN hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và tư vấn bất động sản tại Việt Nam từ năm 2013. Với kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường Bất động sản, DT24.VN thấu hiểu sâu sắc về ngành Bất động sản và nền kinh tế Việt Nam, đây là một thế mạnh vô cùng to lớn, góp phần khẳng định, nâng cao vai trò và vị trí của DT24.VN trên thị trường Bất động sản.

Các giải pháp BĐS do chúng tôi cung cấp: Logistics, hạ tầng, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, đô thị, vui chơi giải trí, năng lượng, nghĩ dưỡng, khu công nghiệp.

  • Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm

  • Coi trọng đẳng cấp, chất lượng dịch vụ

  • Đề cao sự khác biệt và khả năng sáng tạo

Về DT24.VN

Lĩnh Vực Kinh Doanh

1

Đầu tư và kinh doanh bất động sản

Thu mua, xây dựng, nhận chuyển nhượng các dự án bất động sản

2

Định giá và đấu giá bất động sản

Môi giới, tư vấn, mua bán các dự án bất động sản

3

Quản lý, vận hành và khai thác các dự án

Cải tạo, quản lý, cho thuê, chuyển nhượng các dự án bất động sản