A. Thông Tin Chung:

  1. Tên dự án: Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình;
  2. Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình.

B. Quy Mô Dự Án:

  1. Tiêu chuẩn 4 sao quốc tế;
  2. Diện tích đất: 5100 m2;
  3. Số phòng/ căn: 100 phòng khách sạn.

C.    Pháp Lý Dự Án:

Dự án đã có đầy đủ các hồ sơ pháp lý như sau:

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  2. Giấy phép xây dựng;
  3. Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500;
  4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  5. Giấy chứng nhận

D. Thực Trạng Dự Án:

  • Khách sạn đã khai thác, vận hành.