A. Thông Tin Chung:

  1. Tên dự án: Khách sạn Sài Gòn Phong Nha;
  2. Địa chỉ: Bến thuyền vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.

B. Quy Mô Dự Án:

  1. Tiêu chuẩn 3 sao;
  2. Số phòng/ căn: 60 phòng khách sạn.

 

C. Pháp Lý Dự Án:

Dự án đã có đầy đủ các hồ sơ pháp lý như sau:

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  2. Giấy phép xây dựng;
  3. Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500;
  4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  5. Giấy chứng nhận

D. Thực Trạng Dự Án:

Khách sạn đã khai thác, vận hành.