Radisson Hotel Quảng Bình
Radisson Hotel Quảng Bình
 1. Vị trí: Radisson Hotel, 16 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình (https://goo.gl/maps/unC5XvE82nJxHjov7)
 2. Diện tích: 5.220m²
 3. Mục đích sử dụng đất: Khách sạn
 4. Thời hạn sử dụng đất: Giao mới 50 năm
 5. Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất
 6. Thông tin quy hoạch: Khách sạn
 7. Hiện trạng:
  • Khách sạn hiện hữu có tổng diện tích sàn xây dựng: 9.947m², gồm có : 151 phòng (Kingroom, Twinroom, Suiteroom, Presidentroom)
  • Tiêu chuẩn 4 sao, thương hiệu quốc tế
  • Nhà hàng hiện hữu có tổng diện tích sàn xây dựng: 1280m²
  • Cách Sân bay Đồng Hới: 7,5km
  • Cách UBND Tỉnh Quảng Bình: 600m
 1. Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần
 2. Hồ sơ pháp lý:
  • Giới thiệu dự án
  • Quyết định chi tiết 1/500
  • Giấy phép xây dựng
  • Hiện trạng vị trí