A. Thông Tin Chung:

  1. Tên dự án: Movenpick Central Quang Binh;
  2. Địa chỉ: 18 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình.
  3. Tư vấn thiết kế kiến trúc: Marques & Jordy Ltd (London);
  4. Tư vấn thiết kế nội thất: Marques & Jordy Ltd (London);
  5. Tư vấn thiết kế MEP: Marques & Jordy Ltd (London);
  6. Nhà quản lý vận hành: Tập đoàn Accor Hotel;

B. Quy Mô Dự Án:

Thời hạn sử dụng đất:

  • Khối khách sạn: 50 năm trả tiền một lần kể từ năm 2023;
  • Shophouse: sổ đỏ lâu dài.

Diện tích đất: 911,6 m2.

Diện tích sàn xây dựng:

  • Khách sạn: 000 m2 (không bao gồm tầng hầm);
  • Shophouse: 500 m2 (không bao gồm tầng hầm).

Chiều cao tầng:

  • Khách sạn: 24 tầng; – Shophouse: 6 tầng.

Số phòng/ căn:

  • Khách sạn: 245 phòng; – Shophouse: 18 căn đất sở hữu lâu dài.

C. Pháp Lý Dự Án:

Dự án đã có đầy đủ các hồ sơ pháp lý như sau:

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  2. Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500;
  3. Quyết định chuyển đổi đất và giao đất, cho thuê;
  4. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
  5. Giấy phép xây dựng.
  6. Giấy chứng nhận
  7. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

E. Hiện Trạng Dự Án:

  • Đất trống, đã khoan cọc nhồi thử.