Bavapen B10

  • Màn hình màu 1.77 inch
  • Độ phân giải 128 x 160 px
  • Hỗ trợ 2 SIMC
  • Có kết nối Bluetooth
  • FM radio
  • Pin 850 mAH
Danh mục: