PHÁT BIỂU CỦA ÔNG NGUYỄN QUỐC BẢO CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023

THEO ÔNG NGUYỄN QUỐC BẢO – CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

 

Ông cho rằng việc cấp phép xây dựng ở cấp quận hiện chưa được thực hiện mạnh mẽ vì phải chờ đợi những thay đổi của luật mới. Ý kiến này cũng khẳng định rằng việc xây dựng bất động sản sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho nhiều ngành nghề khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

Về việc người dân và doanh nghiệp xây dựng bất động sản thấp hơn so với giấy phép đã cấp là hợp lý, vì không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và an ninh quốc phòng, cũng như không phạt người dân và doanh nghiệp chỉ vì lý do “thiếu tiền xây dựng”. Ý kiến này cũng khẳng định rằng việc cấm người dân và doanh nghiệp xây dựng bất động sản cao hơn so với giấy phép đã cấp là tất yếu và cần thiết, vì có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và an ninh quốc phòng.

 

Việc cấp giấy phép xây dựng không cần có thời hạn là cần thiết và hợp lý, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả nhà nước và người dân, doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *