BẢNG GIÁ THIẾT BỊ DI ĐỘNG SAMSUNG THÁNG 03.2024

STT Sản phẩm Mô tả Màu sắc  Giá bán lẻ(+VAT)   % Discount  Giá bán ưu đãi(+VAT)  Note
1 SM-S918BLIWXXV Galaxy S23 Ultra 1TB Tím Lilac               44,990,000 25%                      33,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
2 SM-S918BZEWXXV Galaxy S23 Ultra 1TB Kem Cotton               44,990,000 25%                      33,742,500 – Tặng củ sạc 45W
3 SM-S918BZKWXXV Galaxy S23 Ultra 1TB Đen Phantom               44,990,000 25%                      33,742,500 – Tặng củ sạc 45W
4 SM-S918BZAWXXV Galaxy S23 Ultra 1TB (Online Exclusive) Xám Graphite               44,990,000 25%                      33,742,500 – Tặng củ sạc 45W
5 SM-S918BLGWXXV Galaxy S23 Ultra 1TB (Online Exclusive) Xanh Lime               44,990,000 25%                      33,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
6 SM-S918BZRWXXV Galaxy S23 Ultra 1TB (Online Exclusive) Đỏ Lychee               44,990,000 25%                      33,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
7 SM-S918BLBWXXV Galaxy S23 Ultra 1TB (Online Exclusive)  Xanh Sky Blue               44,990,000 25%                      33,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
8 SM-S918BLIQXXV Galaxy S23 Ultra 512GB Tím Lilac               36,990,000 25%                      27,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
9 SM-S918BZEQXXV Galaxy S23 Ultra 512GB Kem Cotton               36,990,000 25%                      27,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
10 SM-S918BZAQXXV Galaxy S23 Ultra 512GB (Online Exclusive) Xám Graphite               36,990,000 25%                      27,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
11 SM-S918BLGQXXV Galaxy S23 Ultra 512GB (Online Exclusive) Xanh Lime               36,990,000 25%                      27,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
12 SM-S918BZRQXXV Galaxy S23 Ultra 512GB (Online Exclusive) Đỏ Lychee               36,990,000 25%                      27,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
13 SM-S918BLBQXXV Galaxy S23 Ultra 512GB (Online Exclusive)  Xanh Sky Blue               36,990,000 25%                      27,742,500 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
14 SM-S918BLIBXXV Galaxy S23 Ultra 256GB Tím Lilac               31,990,000 24%                      24,312,400 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
15 SM-S918BZEBXXV Galaxy S23 Ultra 256GB Kem Cotton               31,990,000 24%                      24,312,400 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
16 SM-S918BZKBXXV Galaxy S23 Ultra 256GB Đen Phantom               31,990,000 24%                      24,312,400 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
17 SM-S918BZABXXV Galaxy S23 Ultra 256GB (Online Exclusive) Xám Graphite               31,990,000 24%                      24,312,400 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
18 SM-S918BLGBXXV Galaxy S23 Ultra 256GB (Online Exclusive) Xanh Lime               31,990,000 24%                      24,312,400 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
19 SM-S918BZRBXXV Galaxy S23 Ultra 256GB (Online Exclusive) Đỏ Lychee               31,990,000 24%                      24,312,400 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
20 SM-S918BLBBXXV Galaxy S23 Ultra 256GB (Online Exclusive)  Xanh Sky Blue               31,990,000 24%                      24,312,400 – Từ 5/7 tặng bao da + sạc dự phòng 25W
21 SM-S916BLIBXXV Galaxy S23+ 256GB Tím Lilac               26,990,000 24%                      20,512,400  
22 SM-S916BZABXXV Galaxy S23+ 256GB (Online Exclusive) Xám Graphite               26,990,000 24%                      20,512,400  
23 SM-S916BLGBXXV Galaxy S23+ 256GB (Online Exclusive) Xanh Lime               26,990,000 24%                      20,512,400  
24 SM-S916BLICXXV Galaxy S23+ 512GB Tím Lilac               29,990,000 24%                      22,792,400  
25 SM-S916BZGCXXV Galaxy S23+ 512GB Xanh Botanic               29,990,000 24%                      22,792,400  
26 SM-S916BZKCXXV Galaxy S23+ 512GB Đen Phantom               29,990,000 24%                      22,792,400  
27 SM-S911BLIBXXV Galaxy S23 128GB Tím Lilac               22,990,000 24%                      17,472,400  
28 SM-S911BZEBXXV Galaxy S23 128GB Kem Cotton               22,990,000 24%                      17,472,400  
29 SM-S911BZGBXXV Galaxy S23 128GB Xanh Botanic               22,990,000 24%                      17,472,400  
30 SM-S911BZABXXV Galaxy S23 128GB (Online Exclusive) Xám Graphite               22,990,000 24%                      17,472,400  
31 SM-S911BLGBXXV Galaxy S23 128GB (Online Exclusive) Xanh Lime               22,990,000 24%                      17,472,400  
32 SM-S911BLICXXV Galaxy S23 256GB Tím Lilac               24,990,000 24%                      18,992,400  
33 SM-S911BZECXXV Galaxy S23 256GB Kem Cotton               24,990,000 24%                      18,992,400  
34 SM-S911BZGCXXV Galaxy S23 256GB Xanh Botanic               24,990,000 24%                      18,992,400  
35 SM-S911BZKCXXV Galaxy S23 256GB Đen Phantom               24,990,000 24%                      18,992,400  
36 SM-S911BZACXXV Galaxy S23 256GB (Online Exclusive) Xám Graphite               24,990,000 24%                      18,992,400  
37 SM-S911BLGCXXV Galaxy S23 256GB (Online Exclusive) Xanh Lime               24,990,000 24%                      18,992,400  
38 SM-F721BLBAXXV Galaxy Z Flip4 128GB Xanh Lovebird               23,990,000 40%                      14,394,000  
39 SM-F721BLVAXXV Galaxy Z Flip4 128GB Tím Bora               23,990,000 40%                      14,394,000  
40 SM-F721BZAAXXV Galaxy Z Flip4 128GB Xám Graphite               23,990,000 40%                      14,394,000  
41 SM-F721BZDAXXV Galaxy Z Flip4 128GB Hồng Champagne               23,990,000 40%                      14,394,000  
42 SM-F721BLBEXXV Galaxy Z Flip4 256GB Xanh Lovebird               25,990,000 40%                      15,594,000  
43 SM-F721BLVEXXV Galaxy Z Flip4 256GB Tím Bora               25,990,000 40%                      15,594,000  
44 SM-F721BZAEXXV Galaxy Z Flip4 256GB Xám Graphite               25,990,000 40%                      15,594,000  
45 SM-F721BZDEXXV Galaxy Z Flip4 256GB Hồng Champagne               25,990,000 40%                      15,594,000  
46 SM-F721BLBEXXV Galaxy Z Flip4 256GB Xanh Lovebird               25,990,000 40%                      15,594,000  
47 SM-F721BZAEXXV Galaxy Z Flip4 256GB Xám Graphite               25,990,000 40%                      15,594,000  
48 SM-F721BZDEXXV Galaxy Z Flip4 256GB Vàng Sunshine               25,990,000 40%                      15,594,000  
49 SM-F721BLBAXXV Galaxy Z Flip4 128GB Xanh Lovebird               23,990,000 40%                      14,394,000  
50 SM-F721BZAAXXV Galaxy Z Flip4 128GB Xám Graphite               23,990,000 40%                      14,394,000  
51 SM-F721BZDAXXV Galaxy Z Flip4 128GB Vàng Sunshine               23,990,000 40%                      14,394,000  
52 SM-F936BZADXXV Galaxy Z Fold4 256GB Xám               40,990,000 28%                      29,512,800 – Tặng cover Spen (EF-OF93PCBEGWW) trị giá 2,689K
53 SM-F936BZEDXXV Galaxy Z Fold4 256GB Be               40,990,000 28%                      29,512,800 – Tặng cover Spen (EF-OF93PCBEGWW) trị giá 2,689K
54 SM-F936BZKDXXV Galaxy Z Fold4 256GB Đen               40,990,000 28%                      29,512,800 – Tặng cover Spen (EF-OF93PCBEGWW) trị giá 2,689K
55 SM-S908EDRDXXV Galaxy S22 Ultra 8/128GB Đỏ               29,990,000 40%                      17,994,000  
56 SM-S908EZKDXXV Galaxy S22 Ultra 8/128GB Đen               29,990,000 40%                      17,994,000  
57 SM-S901EIDDXXV Galaxy S22  5G 128GB Hồng Blossom               18,990,000 35%                      12,343,500  
58 SM-S901EZGDXXV Galaxy S22  5G 128GB Xanh Zeta               18,990,000 35%                      12,343,500  
59 SM-S901EZWDXXV Galaxy S22  5G 128GB Trắng Phantom               18,990,000 35%                      12,343,500  
60 SM-S901EZKDXXV Galaxy S22  5G 128GB Đen Phantom               18,990,000 35%                      12,343,500  
61 SM-G780GZBHXXV GALAXY-S20-FE (2022) Xanh               15,490,000 45%                        8,519,500  
62 SM-G780GZGHXXV GALAXY-S20-FE (2022) Xanh lá               15,490,000 45%                        8,519,500  
63 SM-G990ELGTXXV Galaxy S21 FE (5G) 128G_R6G Xanh               12,989,900 35%                        8,443,435  
64 SM-G990EZAUXXV Galaxy S21 FE (5G) 128G_R8G Đen               16,990,000 40%                      10,194,000  
65 SM-G990ELGUXXV Galaxy S21 FE (5G) 128G_R8G Bạc               16,990,000 40%                      10,194,000  
66 SM-G990ELVXXXV Galaxy S21 FE (5G) 256G_R8G Tím               18,990,000 45%                      10,444,500  
67 SM-A546ELGCXXV Galaxy A54 5G 128GB Xanh dũng mãnh               10,489,600 20%                        8,391,680  
68 SM-A546ELVCXXV Galaxy A54 5G 128GB Tím tinh anh               10,489,600 20%                        8,391,680  
69 SM-A546EZKCXXV Galaxy A54 5G 128GB Đen chiến binh               10,489,600 20%                        8,391,680  
70 SM-A546ELGDXXV Galaxy A54 5G 256GB Xanh dũng mãnh               11,489,500 20%                        9,191,600  
71 SM-A546ELVDXXV Galaxy A54 5G 256GB Đen chiến binh               11,489,500 20%                        9,191,600  
72 SM-A346ELGEXXV Galaxy A34 256GB R8G Xanh dũng mãnh                 9,489,700 20%                        7,591,760  
73 SM-A346EZKEXXV Galaxy A34 256GB R8G Đen chiến binh                 9,489,700 20%                        7,591,760  
74 SM-A346EZSEXXV Galaxy A34 256GB R8G Bạc bất bại                 9,489,700 20%                        7,591,760  
75 SM-A346ELGCXXV Galaxy A34 128GB R8G Xanh dũng mãnh                 8,489,800 20%                        6,791,840  
76 SM-A346EZKCXXV Galaxy A34 128GB R8G Đen chiến binh                 8,489,800 20%                        6,791,840  
77 SM-A346EZSCXXV Galaxy A34 128GB R8G Bạc bất bại                 8,489,800 20%                        6,791,840  
78 SM-A045FZCDXXV Galaxy A04 32G Đồng ánh hồng                 2,990,000 20%                        2,392,000  
79 SM-A047FZCGXXV Galaxy A04s 64G Hồng                 3,990,000 20%                        3,192,000  
80 SM-A042FLBHXXV Galaxy A04E Xanh thời thượng                 3,190,000 20%                        2,552,000  
81 SM-A042FZCHXXV Galaxy A04E Đồng ánh hồng                 3,190,000 20%                        2,552,000  
82 SM-A145FDRWXXV Galaxy A14 R6G Đỏ Burgundy                 4,989,600 20%                        3,991,680  
83 SM-A145FZKWXXV Galaxy A14 R6G Đen Midnight                 4,989,600 20%                        3,991,680  
84 SM-A145FZSWXXV Galaxy A14 R6G Trắng Pearl                 4,989,600 20%                        3,991,680  
85 SM-A146PDRGXXV Galaxy A14 5G Đỏ Burgundy                 5,190,000 20%                        4,152,000  
86 SM-A146PZKGXXV Galaxy A14 5G Đen Midnight                 5,190,000 20%                        4,152,000  
87 SM-A146PZSGXXV Galaxy A14 5G Trắng Pearl                 5,190,000 20%                        4,152,000  
88 SM-T225NZSAXEV Tab A7 Lite Bạc                 4,490,000 23%                        3,457,300 -Tặng bao da EF-BT220PJEGWW trị giá 590K
89 SM-T225NZAAXEV Tab A7 Lite Xám                 4,490,000 23%                        3,457,300 -Tặng bao da EF-BT220PJEGWW trị giá 590K
90 SM-X205NZAEXEV Tab A8 64G Xám                 6,990,000 13%                        6,081,300 Tặng bao da EF-BX200PJEGWW trị giá 1,290,000VNĐ
91 SM-X205NZSEXEV Tab A8 64G Bạc                 6,990,000 13%                        6,081,300 Tặng bao da EF-BX200PJEGWW trị giá 1,290,000VNĐ
92 SM-T735NZKAXXV Galaxy Tab S7 FE LTE Đen               13,990,000 27%                      10,212,700 -Tặng Galaxy Buds2 (SM-R177NZTAXXV)
93 SM-T735NLGAXXV Galaxy Tab S7 FE LTE Xanh               13,990,000 27%                      10,212,700 -Tặng Galaxy Buds2 (SM-R177NZTAXXV)
94 SM-X706BZSAXXV Galaxy Tab S8 Bạc               20,990,000 30%                      14,693,000 Tặng bao da tab (EF-BT630PBEGWW)
95 SM-X806BZSAXXV Galaxy Tab S8+ Bạc               25,990,000 30%                      18,193,000 Tặng bao da tab (EF-BT730PBEGWW)
96 SM-X906BZAAXXV Galaxy Tab S8 Ultra Xám               30,990,000 30%                      21,693,000 Tặng bao da tab (EF-DX900UBEGWW) trị giá 7TRIỆU
97 SM-X700NZAAXXV Galaxy Tab S8 wifi Đen Graphite               17,990,000 35%                      11,693,500  
98 SM-X700NZSAXXV Galaxy Tab S8 wifi Xám Silver               17,990,000 35%                      11,693,500  
99 SM-R510NLVAXXV Galaxy Buds2 Pro Tím Bora                 4,990,000 35%                        3,243,500 -Tặng ốp lưng Buds EF-PR190CBEGWW  số lượng cực có hạn
100 SM-R510NZAAXXV Galaxy Buds2 Pro Đen Graphite                 4,990,000 35%                        3,243,500 -Tặng ốp lưng Buds EF-PR190CBEGWW  số lượng cực có hạn
101 SM-R510NZWAXXV Galaxy Buds2 Pro Trắng                 4,990,000 35%                        3,243,500 -Tặng ốp lưng Buds EF-PR190CBEGWW  số lượng cực có hạn
102 SM-R177NZKAXXV Galaxy Buds2 Đen                 2,990,000 65%                        1,046,500  
103 SM-R910NZAAXXV Galaxy Watch5 44mm BT Đen                 6,490,000 35%                        4,218,500  
104 SM-R910NZBAXXV Galaxy Watch5 44mm BT Xám                 6,490,000 35%                        4,218,500  
105 SM-R900NZAAXXV Galaxy Watch5 40mm BT Đen                 5,990,000 35%                        3,893,500  
106 SM-R900NZSAXXV Galaxy Watch5 40mm BT Tím                 5,990,000 35%                        3,893,500  
107 SM-R920NZTAXXV Galaxy Watch5 pro 45mm BT Xám               11,990,000 35%                        7,793,500  
108 GP-XVU021SAABW Galaxy S21 FE Lucky Box Strap Silver                     799,700 25%                          599,775  
109 GP-FPR510HOASW Ốp lưng R2-D2 Galaxy Buds2 Pro                   1,290,300 35%                          838,695  
110 GP-XVF721HONMW Eco-Friends || Marge Simpson Cover with Ring                   1,290,300 35%                          838,695  
111 GP-XVF721HOOOW Ốp lưng Lisa Simpson kèm vòng đeo Galaxy Z Flip4                   1,290,300 35%                          838,695  
112 GP-XVF721HOOPW Eco-Friends || Maggie Simpson Cover with Ring                   1,290,300 35%                          838,695  
113 GP-TOF721HIHGW B4_HOHOHO_THE SIMPSONS_Ring_Palette                     489,500 35%                          318,175  
114 GP-TOF721SABUW Miếng dán in hình Donna Wilson                     489,500 35%                          318,175  
115 GP-TOU022SAGEW B4_HOHOHO_Samsung_Ring_Palette                     589,600 35%                          383,240  
116 GP-TOU022SAHNW Miếng dán in hình Donna Wilson, Tím                     589,600 35%                          383,240  
117 GP-TOF721HIHHW B4_HOHOHO_Samsung_Ring_Palette                     489,500 35%                          318,175  
118 GP-FPR177HIIYW Buds Cover – Ball                   1,090,100 35%                          708,565  
119 GP-FPR177HIIGW Buds Cover – Ball                   1,090,100 35%                          708,565  
120 GP-FPR177HILLW Ốp lưng Buds Korean Air                   1,090,100 35%                          708,565  
121 GP-TYR915HOBGW Eco-Friends || Future Gen Watch Strap                     889,900 35%                          578,435  
122 GP-TYR915HOBJW Dây đeo Watch5 phiên bản R2-D2™                     990,000 35%                          643,500  
123 GP-TYR915HODOW Lisa Simpson Watch Strap for Galaxy Watch5                   1,090,100 35%                          708,565  
124 GP-TOS918TLBJW Adidas Strap for Galaxy S23 Grip cover                     550,000 35%                          357,500  
125 GP-TOS918HICBW Marvel Strap for Galaxy S23 Grip cover                     650,100 35%                          422,565  

 

 

Chương trình có thể thay đổi mà không báo trước, vui lòng liên hệ để được tư vấn tận tình 

 

Hotline:  090.99999.20 (Mr. Sơn) – 090.67511.33 (Mrs. Ngọc)

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH SAMSUNG THÁNG 03.2024

STT Model Mô tả  Giá niêm yết     Giá bán ưu đãi(+VAT) 
1 F-AR10CYECA Điều hòa WindFree™ PM2.5 Wifi Inverter 9,000 BTU/h (AR10CYECAWK) 14,290,000 44%                      8,004,500  
2 F-AR10CYFAA Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 9,000 BTU/h (AR10CYFAAWK) 13,490,000 42%                      7,864,500  
3 F-AR10CYFCA Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 9,000 BTU/h (AR10CYFCAWK) 12,990,000 41%                      7,639,500  
4 F-AR10CYHAA Điều hòa WindFree™ Inverter 9,000 BTU/h (AR10CYHAAWK) 12,290,000 42%                      7,104,500  
5 F-AR13CYECA Điều hòa WindFree™ PM2.5 Wifi Inverter 12,000 BTU/h (AR13CYECAWK) 16,689,999 43%                      9,524,500  
6 F-AR13CYFAA Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 12,000 BTU/h (AR13CYFAAWK) 14,990,000 44%                      8,439,500  
7 F-AR13CYFCA Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 12,000 BTU/h (AR13CYFCAWK) 14,390,000 39%                      8,709,500  
8 F-AR13CYHAA Điều hòa WindFree™ Inverter 12,000 BTU/h (AR13CYHAAWK) 14,190,000 42%                      8,199,500  
9 F-AR18CYFCA Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 18,000 BTU/h (AR18CYFCAWK) 23,490,000 43%                    13,364,499  
10 F-AR24ASHZAW21 Máy Điều Hòa Digital 2 Chiều Inverter 24,000 BTu/h (AR24ASHZAWK) 34,090,000 40%                    20,454,000  
11 F-AR18CYHAA Điều hòa WindFree™ Inverter 18,000 BTU/h (AR18CYHAAWK) 23,490,000 38%                    14,664,501  
12 F-AR24CYFCA Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 24,000 BTU/h (AR24CYFCAWK) 29,290,001 40%                    17,454,500  
13 F-AR24CYHAA Điều hòa WindFree™ Inverter 24,000 BTU/h (AR24CYHAAWK) 29,290,001 39%                    17,954,500  
14 F-AR09ASHZAW21 Máy Điều Hòa Digital 2 Chiều Inverter 9,000 BTu/h (AR09ASHZAWK) 15,090,000 40%                      9,044,499  
15 F-AR12ASHZAW21 Máy Điều Hòa Digital 2 Chiều Inverter 12,000 BTu/h (AR12ASHZAWK) 18,090,000 35%                    11,794,500  
16 F-AR18CYFAA Điều hòa WindFree™ Wifi Inverter 18,000 BTU/h (AR18CYFAAWK) 23,990,000 43%                    13,689,499  
17 F-AR18ASHZAW21 Máy Điều Hòa Digital 2 Chiều Inverter 18,000 BTu/h (AR18ASHZAWK) 30,590,000 35%                    19,919,500  
18 F-AR09TYHQAS20 Điều hòa Inverter 9,000 BTU/h (AR09TYHQAS20) 10,690,000 40%                      6,414,000  
19 F-AR12TYHQAS20 Máy điều hòa Digital Inverter AR5000H 12,000 BTu/h  (AR12TYHQASI) 12,089,999 43%                      6,894,500  
20 F-AR24TYHYCW20 Máy điều hòa Digital Inverter 24,000 BTu/h  (AR24TYHYCWK) 27,290,000 40%                    16,354,500  
21 F-AR18TYHYCW20 Máy điều hòa Digital Inverter 18,000 BTu/h  (AR18TYHYCWK) 20,090,000 35%                    12,994,501  
22 RB27N4010BU/SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 280L 12,589,500 32%                      8,619,475  
23 RB27N4010S8/SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 280L  11,390,500 34%                      7,559,525  
24 RB27N4170BU/SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L 13,590,500 21%                    10,669,525  
25 RB27N4190BU/SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 276L  14,889,600 27%                    10,834,480  
26 RB30N4010BU/SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L 16,089,700 26%                    11,894,485  
27 RB30N4010S8/SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 310L 15,490,200 39%                      9,464,510  
28 RB30N4170BU/SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L 16,790,400 38%                    10,329,520  
29 RB30N4190BU/SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L  18,790,200 34%                    12,429,510  
30 RB30N4190BY/SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới 307L  18,489,900 36%                    11,914,495  
31 RB33T307029/SV Tủ lạnh BESPOKE 2 Cửa Ngăn Đông Dưới 339L 32,899,900 31%                    22,544,995  
32 RB33T307055/SV Tủ lạnh BESPOKE 2 Cửa Ngăn Đông Dưới 339L 32,899,900 31%                    22,544,995  
33 RT19M300BGS/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 216L (RT19M300BGS) 7,089,500 19%                      5,744,475  
34 RT20HAR8DBU/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 216L  8,289,600 29%                      5,904,480  
35 RT22FARBDSA/SV Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Digital Inverter™, 243L 7,890,300 24%                      5,984,515  
36 RT22M4032BU/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 243L  9,589,800 22%                      7,469,490  
37 RT22M4032BY/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 243L 9,389,600 25%                      7,059,480  
38 RT22M4040DX/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 243L 8,289,600 23%                      6,404,480  
39 RT25M4032BU/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 264L  11,190,300 28%                      8,049,515  
40 RT29K5532BY/SV Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus 308L (RT29K5532BY) 12,789,700 32%                      8,729,485  
41 RT32K5932BY/SV Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus 327L (RT32K5932BY) 14,889,600 28%                    10,753,480  
42 RT35K5982BS/SV Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus 375L (RT35K5982BS) 19,589,900 36%                    12,469,495  
43 RT31CG5424B1SV Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 305L 11,190,300 9%                    10,149,772  
44 RT31CB56248ASV Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Đông Mềm Linh Hoạt 4 Chế Độ Optimal Fresh+ màu Trắng/Xanh Navy, 305L 12,889,800 18%                    10,576,336  
45 RT31CG5424S9SV Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 305L 10,389,500 6%                      9,809,028  
46 RT35CG5424B1SV Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 348L 12,689,600 10%                    11,424,140  
47 RT35CB56448CSV Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Đông Mềm Linh Hoạt 4 Chế Độ Optimal Fresh+ màu Trắng/Hồng, 348L 14,690,500 17%                    12,224,916  
48 RT35CG5544B1SV Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 345L 13,689,500 14%                    11,774,070  
49 RT38CB6784C3SV Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+ màu Trắng/Nâu Charcoal, 382L 16,989,500 18%                    13,939,090  
50 RT38CB668412SV Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Đông Mềm Linh Hoạt 4 Chế Độ Optimal Fresh+ màu Trắng, 385L 17,490,000 17%                    14,464,500  
51 RT38CG6584B1SV Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 382L 16,490,100 18%                    13,514,582  
52 RT42CB6784C3SV Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+ màu Trắng/Nâu Charcoal, 406L 18,690,100 16%                    15,724,584  
53 RT42CG6584B1SV Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 406L 17,990,500 9%                    16,389,956  
54 RT42CG6584S9SV Tủ Lạnh Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+, 406L 16,989,500 11%                    15,139,054  
55 RT47CB66868ASV Tủ Lạnh Bespoke Ngăn Đông Trên với Optimal Fresh+ màu Trắng/Xanh Navy, 406L 20,689,900 10%                    18,524,410  
56 RZ32T744535/SV Tủ lạnh BESPOKE một cửa 323L 26,900,500 21%                    21,245,025  
57 RF48A4000B4/SV Tủ lạnh Multidoor 488L 23,989,900 24%                    18,189,495  
58 RF48A4010B4/SV Tủ lạnh Multidoor 488L 29,900,200 25%                    22,485,010  
59 RF48A4010M9/SV Tủ lạnh Multidoor 488L 27,900,400 25%                    20,885,020  
60 RF59C700ES9/SV Tủ Lạnh 4 Cửa với All-Around Cooling, 649L 38,900,400 18%                    31,935,020  
61 RF59C766FB1/SV Tủ Lạnh 4 Cửa với Beverage Center™, 648L 42,900,000 11%                    38,045,000  
62 RF59CB66F8S/SV Tủ Lạnh Bespoke 4 Cửa với Beverage Center™ màu Trắng/Be, 648L 49,900,400 15%                    42,395,020  
63 RF60A91R177/SV Tủ lạnh BESPOKE Multidoor 599L 82,900,400 28%                    60,045,020  
64 RS62R5001B4/SV Tủ lạnh Side by Side 680L  26,490,200 28%                    19,014,510  
65 RS62R5001M9/SV Tủ lạnh Side by Side 680L  24,490,400 25%                    18,414,520  
66 RS64R53012C/SV Tủ lạnh Side by Side 660L  45,899,700 30%                    32,194,985  
67 RS64R5301B4/SV Tủ lạnh Side by Side 660L 40,900,200 31%                    28,035,010  
68 RS64T5F01B4/SV Tủ lạnh Family Hub 641L 59,900,500 33%                    39,985,025  
69 RA-F17DBB18GG Mặt tủ Bespoke (Tủ lạnh 4 Cửa – Mặt dưới)-Vàng Vanilla (Gương Clean) 3,989,700 45%                      2,194,335  
70 RA-F17DBB39GG Mặt tủ Bespoke (Tủ lạnh 4 Cửa – Mặt dưới-Nâu Beige (Gương Satin)) 3,989,700 45%                      2,194,335  
71 RA-F17DBB3KGG Mặt tủ Bespoke (Tủ lạnh 4 Cửa – Mặt dưới)-Hồng Peach (Gương Clean) 3,989,700 45%                      2,194,335  
72 RA-F17DBB48GG Mặt tủ Bespoke (Tủ lạnh 4 Cửa – Mặt dưới)-Xanh Skyblue (Gương Satin) 3,989,700 45%                      2,194,335  
73 RA-F17DUU48GG Mặt tủ Bespoke (Tủ lạnh 4 Cửa – Mặt trên)-Satin Xanh Skyblue 4,490,200 45%                      2,469,610  
74 RA-R23DAA3KGG Mặt tủ Bespoke (Tủ lạnh 1 cửa)-Hồng Peach (Gương Clean) 5,490,100 45%                      3,019,555  
75 RA-R23DAA48GG Mặt tủ Bespoke (Tủ lạnh 1 cửa)-Xanh Skyblue (Gương Satin) 5,490,100 45%                      3,019,555  
76 RA-C07KAAGG Bộ kết nối tủ lạnh BESPOKE 999,900 45%                        549,945  
77 WA10T5260BY/SV Máy giặt cửa trên Inverter 10kg 12,589,500 52%                      6,019,475  
78 WA12T5360BY/SV Máy giặt cửa trên Inverter 12kg 15,590,300 50%                      7,769,515  
79 WA16R6380BV/SV Máy Giặt Cửa Trên Digital Inverter 16kg 15,989,600 33%                    10,789,480  
80 WA23A8377GV/SV Máy giặt cửa trên Inverter 23 kg 18,990,400 18%                    15,639,520  
81 WA90T5260BY/SV Máy giặt cửa trên Inverter 9kg 9,990,200 45%                      5,489,510  
82 WA95CG4545BDSV Máy giặt cửa trên Ecobubble™ với Động cơ Digital Inverter, 9.5kg 8,790,100 21%                      6,929,505  
83 WA12CG5886BVSV Máy giặt cửa trên Ecobubble™ 12kg (WA12CG5886BV) 13,090,000 24%                      9,944,500  
84 WA12CG5745BVSV Máy giặt cửa trên Ecobubble™ 12kg (WA12CG5745BV) 11,090,200 23%                      8,544,510  
85 WA14CG5886BDSV Máy giặt cửa trên Ecobubble™ 14kg (WA14CG5886BD) 14,590,400 27%                    10,719,520  
86 WA14CG5886BVSV Máy giặt cửa trên Ecobubble™ 14kg (WA14CG5886BV) 15,089,800 22%                    11,744,490  
87 WA14CG5745BVSV Máy giặt cửa trên Ecobubble™ 14kg (WA14CG5745BV) 13,090,000 23%                    10,144,500  
88 WA17CG6886BVSV Máy giặt Samsung Inverter 17 kg WA17CG6886BVSV 17,490,000 9%                    15,874,500  
89 DF10A9500CG/SV Tủ Chăm Sóc Quần Áo Bespoke AirDresser (5 Móc) 48,500,100 25%                    36,375,005  
90 DF60A8500EG/SV Tủ Chăm Sóc Quần Áo Bespoke AirDresser (3 Móc) 41,900,100 35%                    27,285,005  
91 DV90T7240BB/SV Máy sấy bơm nhiệt 9kg  26,590,300 37%                    16,819,515  
92 DV90T7240BH/SV Máy sấy bơm nhiệt 9kg  25,089,900 36%                    16,057,536  
93 DV90TA240AE/SV Máy sấy bơm nhiệt 9kg  19,790,100 22%                    15,436,278  
94 DV90TA240AX/SV Máy sấy bơm nhiệt 9kg  20,190,500 21%                    15,950,495  
95 DV90BB9440GHSV Máy sấy thông minh Bespoke AI™ với Sấy cảm biến AI Dry, 9kg 22,990,000 11%                    20,549,500  
96 WD11T734DBX/SV Máy giặt SẤY cửa trước Addwash 11kg 22,799,700 30%                    15,959,790  
97 WD12TP34DSX/SV Máy giặt sấy thông minh AI EcoBubble 12kg  22,589,600 24%                    17,119,480  
98 WD14TP44DSB/SV Máy giặt sấy thông minh AI 14kg 27,089,700 30%                    18,962,790  
99 DV17B9750CV/SV Máy sấy thông minh Bespoke AI™ Heatpump với Sấy cảm biến AI Dry, 17kg 39,990,500 10%                    35,899,949  
100 WD21T6500GV/SV Máy giặt sấy thông minh AI 21kg 33,990,000 27%                    24,689,500  
101 WF24B9600KV/SV Máy giặt thông minh Bespoke AI 24kg (WF24B9600KV) 33,990,000 16%                    28,689,500  
102 WD21B6400KV/SV Máy giặt sấy thông minh Bespoke AI 21kg (WD21B6400KV) 37,989,600 8%                    34,799,134  
103 WD95T754DBX/SV Máy giặt sấy cửa trước Addwash 9.5kg 17,790,300 30%                    12,453,210  
104 WD95T4046CE/SV Máy giặt SẤY cửa trước 9.5kg  15,290,000 30%                    10,773,500  
105 WD12BB944DGHSV BESPOKE AI™ 14kg Máy giặt sấy thông minh với Ngăn giặt xả tự động 23,989,900 10%                    21,599,410  
106 WD14BB944DGMSV Máy giặt sấy thông minh Bespoke AI™ với Ngăn giặt xả tự động, 14kg 25,989,700 10%                    23,299,231  
107 WW13T504DAB/SV Máy giặt thông minh AI EcoBubble 13kg  21,190,400 30%                    14,833,280  
108 WW13T504DAW/SV Máy giặt thông minh AI EcoBubble 13kg  19,189,500 30%                    13,432,650  
109 WW12TP94DSB/SV Máy giặt thông minh AI 12kg 25,089,900 30%                    17,562,930  
110 WW10T634DLX/SV Máy giặt thông minh AI 10kg 16,089,700 33%                    10,794,485  
111 WW90T634DLN/SV Máy giặt thông minh AI 9kg 15,089,800 38%                      9,344,490  
112 WW90T634DLE/SV Máy giặt thông minh AI 9kg 13,490,400 39%                      8,264,520  
113 WW10TP54DSB/SV Máy giặt thông minh AI 10kg 16,790,400 38%                    10,329,520  
114 WW10TP54DSH/SV Máy giặt thông minh AI 10kg 15,690,400 37%                      9,874,520  
115 WW90TP54DSB/SV Máy giặt thông minh AI 9kg 14,989,700 38%                      9,339,485  
116 WW10TP44DSB/SV Máy giặt thông minh AI 10kg 17,690,200 33%                    11,874,510  
117 WW10TP44DSH/SV Máy giặt thông minh AI 10kg 15,989,600 33%                    10,789,480  
118 WW90TP44DSB/SV Máy giặt thông minh AI 9kg 15,590,300 37%                      9,769,515  
119 WW90TP44DSH/SV Máy giặt thông minh AI 9kg 14,889,600 35%                      9,734,480  
120 WW10TA046AE/SV Máy giặt Ecobubble 10kg 15,590,300 42%                      9,069,515  
121 WW95TA046AX/SV Máy giặt Ecobubble 9.5kg 12,650,000 32%                      8,622,500  
122 WW95T4040CE/SV Máy giặt cửa trước 9.5kg 11,489,500 31%                      7,927,755  
123 WW85T4040CX/SV Máy Giặt Cửa Trước Digital Inverter 8,5kg 11,589,600 37%                      7,269,480  
124 WW85T4040CE/SV Máy giặt cửa trước 8.5kg 10,689,800 35%                      6,924,490  
125 WW90T3040WW/SV Máy giặt cửa trước Digital Inverter 9kg 11,589,600 39%                      7,069,656  
126 WW80T3020WW/SV Máy giặt cửa trước Digital Inverter 8kg 10,090,300 39%                      6,155,083  
127 SKK-DD Bộ kết nối máy giặt & máy sấy SKK-DD 2,799,500 40%                      1,679,700  
128 SKK-DDX Bộ kết nối máy giặt & máy sấy SKK-DDX 3,799,400 40%                      2,279,640  
129 SKK-DF Bộ kết nối máy giặt & máy sấy SKK-DF 400,000 40%                        240,000  
130 SKK-UDW Bộ kết nối máy giặt & máy sấy SKK-UDW 2,999,700 40%                      1,799,820  
131 SKK-UDX Bộ kết nối máy giặt & máy sấy SKK-UDX 3,999,600 40%                      2,399,760  
132 SKK-UUB Bộ kết nối máy giặt & máy sấy SKK-UUB 4,059,000 40%                      2,435,400  
133 VS03R6523J1/SV Máy hút bụi không dây 3 trong 1 5,989,500 33%                      4,012,965  
134 VS20A95993B/SV Máy hút bụi không dây Bespoke Jet  25,989,700 30%                    18,192,790  
135 VS60M6010KG/SV Máy hút bụi không dây POWERstick 4,290,000 35%                      2,788,500  
136 VS15R8544S1/SV Máy hút bụi không dây POWERstick Jet™  12,989,900 35%                      8,443,435  
137 VCC8836V36/XSV Máy hút bụi không dùng túi Rambo 3,490,300 33%                      2,338,501  
138 VS15A6031R1/SV DA – Vacum Cleaner (Stick) 7,990,400 37%                      5,033,952  
139 VCC8835V37/XSV Máy hút bụi không dùng túi Rambo  3,290,100 33%                      2,204,367  
140 VC18M21M0VN/SV Máy hút bụi dạng hộp  2,290,200 31%                      1,580,238  
141 VC18M2120SB/SV Máy hút bụi dạng hộp 1,989,900 30%                      1,392,930  
142 VC18M3110VB/SV Máy hút bụi dạng hộp 2,290,200 33%                      1,534,434  
143 VR05R5050WK/SV Robot hút bụi, lau nhà Powerbot-E 7,890,300 36%                      5,084,509  
144 VR30T85513W/SV Robot hút bụi vượt trội Jet Bot+ 19,990,300 35%                    12,993,695  
145 MG23T5018CK/SV Lò vi sóng tráng men dòng nướng 23L  3,989,700 33%                      2,673,099  
146 MG23K3575AS/SV Lò vi sóng tráng men Dòng nướng  3,250,500 29%                      2,307,855  
147 MG30T5018CK/SV Lò vi sóng tráng men dòng nướng 30L 4,390,100 30%                      3,073,070  
148 MG23K3515AS/SV Lò vi sóng tráng men Dòng nướng  2,989,800 30%                      2,092,860  
149 MS23K3513AS/SV Lò vi sóng tráng men Dòng vi sóng 23L 2,290,200 18%                      1,877,964  
150 MC35R8088LE/SV Lò vi sóng đa năng BESPOKE Dòng đối lưu 35L 12,989,900 37%                      8,183,637  
151 MG23T5018CE/SV Lò vi sóng tráng men BESPOKE Dòng nướng 23L 4,790,500 37%                      3,018,015  
152 AX60R5080WD/SV Máy lọc không khí 60m2  10,190,400 30%                      7,133,280  
153 AX34R3020WW/SV Máy lọc không khí 34m2  5,289,900 30%                      3,702,930  
154 AX32BG3100GBSV Máy lọc không khí 41m2  6,389,900 40%                      3,833,940  
155 AX40R3030WM/SV Máy lọc không khí 40m2  6,890,400 29%                      4,892,184  
156 CFX-B100/GB Bộ lọc máy lọc không khí AX40R3020WU/SV 1,190,200 45%                        654,610  
157 CFX-G100/GB Bộ lọc máy lọc không khí AX34R3020WW/SV và AX40R3030WM/SV 1,490,500 45%                        819,775  
158 CFX-C100/GB Bộ Lọc Máy Lọc Không Khí AX90R7080WD 1,490,500 45%                        819,775  
159 CFX-K100/GB Bộ Lọc Máy Lọc Không Khí AX32BG3100GBSV 1,490,500 45%                        819,775  
160 CFX-D100/GB Bộ lọc máy lọc không khí AX60R5080WD/SV 1,989,900 45%                      1,094,445  
161 QA98QN90AAKXXV 98 inch Neo QLED 4K QN90A 179,900,000 30%                  125,930,000  
162 SP-LSP9TKAXXV The Premiere LSP9T 189,900,000 24%                  144,723,000  
163 SP-LSP7TKAXXV The Premiere LSP7T 109,900,000 26%                    80,925,000  
164 UA65AU8000KXXV 65 inch Crystal UHD 4K AU8000 16,400,000 20%                    13,120,000  
165 UA75AU7700KXXV 75 inch UHD 4K AU7700 23,900,000 20%                    19,120,000  
166 UA65AU7700KXXV 65 inch UHD 4K AU7700 14,900,001 19%                    12,069,000  
167 UA55AU7700KXXV 55 inch UHD 4K AU7700 12,400,000 23%                      9,548,000  
168 UA50AU7700KXXV 50 inch UHD 4K AU7700 11,400,000 24%                      8,664,000  
169 UA43AU7700KXXV 43 inch UHD 4K AU7700 9,400,001 16%                      7,896,000  
170 UA75AU7000KXXV 75 inch UHD 4K AU7000 20,900,000 18%                    17,138,000  
171 UA65AU7000KXXV 65 inch UHD 4K AU7000 14,900,001 31%                    10,281,000  
172 UA58AU7000KXXV 58 inch UHD 4K AU7000 20,900,000 54%                      9,718,500  
173 UA55AU7000KXXV 55 inch UHD 4K AU7000 11,900,000 28%                      8,568,000  
174 UA50AU7000KXXV 50 inch UHD 4K AU7000 11,400,000 34%                      7,524,000  
175 UA43AU7000KXXV 43 inch UHD 4K AU7000 9,400,001 28%                      6,815,000  
176 UA43T6500AKXXV 43 inch Full HD T6500 8,900,000 15%                      7,565,000  
177 UA32T4202AKXXV 32 inch HD T4202 5,900,000 22%                      4,602,000  
178 UA32T4500AKXXV 32 inch HD T4500 6,900,000 12%                      6,072,000  
179 SP-LSP3BLAXXV The Freestyle SP-LSP3BLAXXV 17,900,000 42%                    10,295,000  
180 QA43Q65AAKXXV 43 inch QLED 4K Q65A 12,400,000 5%                    11,780,000  
181 QA50Q65AAKXXV 50 inch QLED 4K Q65A 14,400,000 30%                    10,080,000  
182 QA55Q65AAKXXV 55 inch QLED 4K Q65A 15,400,000 26%                    11,396,000  
183 QA65Q65AAKXXV 65 inch QLED 4K Q65A 18,400,000 5%                    17,480,000  
184 QA75Q65AAKXXV 75 inch QLED 4K Q65A 31,900,000 5%                    30,305,000  
185 UA50AU8100KXXV 50 inch Crystal UHD 4K AU8100 11,400,000 5%                    10,830,000  
186 UA55AU8100KXXV 55 inch Crystal UHD 4K AU8100 12,900,000 25%                      9,725,000  
187 UA65AU8100KXXV 65 inch Crystal UHD 4K AU8100 15,900,000 5%                    15,105,000  
188 UA75AU8100KXXV 75 inch Crystal UHD 4K AU8100 24,900,000 5%                    23,655,000  
189 QA65S95BAKXXV 65 inch OLED 4K S95B 56,900,000 13%                    49,710,000  
190 QA55S95BAKXXV 55 inch OLED 4K S95B 43,900,000 13%                    38,010,000  
191 QA65Q63BAKXXV 65 inch QLED 4K Q63B 29,900,000 47%                    15,944,000  
192 QA55Q63BAKXXV 55 inch QLED 4K Q63B 22,900,000 44%                    12,824,000  
193 QA50Q63BAKXXV 50 inch QLED 4K Q63B 19,400,000 42%                    11,349,000  
195 QA85Q60BAKXXV 85 inch QLED 4K Q60B 46,900,000 20%                    37,520,000  
196 QA75Q60BAKXXV 75 inch QLED 4K Q60B 31,900,000 20%                    25,520,000  
197 QA65Q60BAKXXV 65 inch QLED 4K Q60B 18,900,000 4%                    18,055,000  
198 QA55Q60BAKXXV 55 inch QLED 4K Q60B 15,900,000 7%                    14,755,000  
199 QA50Q60BAKXXV 50 inch QLED 4K Q60B 14,900,000 10%                    13,355,000  
200 QA43Q60BAKXXV 43 inch QLED 4K Q60B 12,900,000 11%                    11,455,000  
201 QA43LS05BAKXXV 43 inch The Sero 4K LS05B 26,900,000 29%                    19,119,000  
202 QA65LS01BAKXXV 65 inch The Serif LS01B 33,900,000 42%                    19,662,000  
203 QA55LS01BAKXXV 55 inch The Serif LS01B 23,900,000 30%                    16,680,000  
204 QA55LS01BBKXXV 55 inch The Serif LS01B 23,900,000 38%                    14,818,000  
205 QA55LS01BPKXXV 55 inch The Serif LS01B 23,900,000 45%                    13,145,000  
206 QA50LS01BBKXXV 50 inch The Serif LS01B 21,900,000 35%                    14,235,000  
207 QA85LS03BAKXXV 85 inch The Frame 4K LS03B 69,900,000 30%                    48,933,000  
208 QA75LS03BAKXXV 75 inch The Frame 4K LS03B 41,900,000 35%                    27,235,000  
209 QA65LS03BAKXXV 65 inch The Frame 4K LS03B 30,400,000 40%                    18,240,000  
210 QA55LS03BAKXXV 55 inch The Frame 4K LS03B 23,900,000 35%                    15,535,000  
211 QA50LS03BAKXXV 50 inch The Frame 4K LS03B 20,900,000 34%                    13,866,530  
212 QA43LS03BAKXXV 43 inch The Frame 4K LS03B 24,900,000 19%                    20,169,000  
213 QA32LS03BBKXXV 32 inch The Frame LS03B 17,900,000 19%                    14,499,000  
214 UA85BU8000KXXV 85 inch Crystal UHD 4K BU8000 41,900,000 25%                    31,634,500  
215 UA75BU8000KXXV 75 inch Crystal UHD 4K BU8000 26,900,000 21%                    21,251,000  
216 UA70BU8000KXXV 70 inch Crystal UHD 4K BU8000 30,900,000 47%                    16,504,000  
217 UA65BU8000KXXV 65 inch Crystal UHD 4K BU8000 15,900,000 17%                    13,172,200  
218 UA60BU8000KXXV 60 inch Crystal UHD 4K BU8000 22,900,000 52%                    11,045,000  
219 UA55BU8000KXXV 55 inch Crystal UHD 4K BU8000 12,900,000 15%                    10,965,000  
220 UA50BU8000KXXV 50 inch Crystal UHD 4K BU8000 11,900,000 18%                      9,754,000  
221 UA43BU8000KXXV 43 inch Crystal UHD 4K BU8000 9,900,000 12%                      8,670,000  
222 UA65AU7002KXXV 65 inch Crystal UHD 4K AU7002 13,900,000 20%                    11,120,000  
223 UA55AU7002KXXV 55 inch Crystal UHD 4K AU7002 10,900,000 20%                      8,720,000  
224 UA50AU7002KXXV 50 inch Crystal UHD 4K AU7002 9,900,000 20%                      7,920,000  
225 UA43AU7002KXXV 43 inch Crystal UHD 4K AU7002 8,400,000 18%                      6,930,000  
226 QA85QN900CKXXV 85 inch Neo QLED 8K QN900C 219,900,000 12%                  193,512,000  
227 QA75QN800CKXXV 75 inch Neo QLED 8K QN800C 129,900,000 12%                  114,312,000  
228 QA65QN800CKXXV 65 inch Neo QLED 8K QN800C 89,900,000 12%                    79,112,000  
229 QA77S95CAKXXV 77 inch OLED 4K S95C 109,900,000 17%                    91,217,000  
230 QA65S95CAKXXV 65 inch OLED 4K S95C 69,900,000 12%                    61,512,000  
231 QA55S95CAKXXV 55 inch OLED 4K S95C 54,900,000 17%                    45,567,000  
232 QA77S90CAKXXV 77 inch OLED S90C 92,900,000 12%                    81,752,000  
233 QA65S90CAKXXV 65 inch OLED 4K S90C 62,900,000 12%                    55,352,000  
234 QA75QN90CAKXXV 75 inch Neo QLED 4K QN90C 84,900,000 12%                    74,712,000  
235 QA65QN90CAKXXV 65 inch Neo QLED 4K QN90C 54,900,000 12%                    48,312,000  
236 QA55QN90CAKXXV 55 inch Neo QLED 4K QN90C 41,900,000 12%                    36,872,000  
237 QA50QN90CAKXXV 50 inch Neo QLED 4K QN90C 36,900,000 35%                    23,985,000  
238 QA85QN85CAKXXV 85 inch Neo QLED 4K QN85C 99,900,000 12%                    87,912,000  
239 QA75QN85CAKXXV 75 inch Neo QLED 4K QN85C 76,900,000 12%                    67,672,000  
240 QA65QN85CAKXXV 65 inch Neo QLED 4K QN85C 49,900,000 12%                    43,912,000  
241 QA55QN85CAKXXV 55 inch Neo QLED 4K QN85C 37,900,000 12%                    33,352,000  
242 QA98Q80CAKXXV 98 inch Neo QLED QN80C 139,900,000 12%                  123,112,000  
243 QA85Q80CAKXXV 85 inch QLED 4K Q80C 72,900,000 12%                    64,152,000  
244 QA75Q80CAKXXV 75 inch QLED 4K Q80C 47,900,000 12%                    42,152,000  
245 QA65Q80CAKXXV 65 inch QLED 4K Q80C 32,900,000 12%                    28,952,000  
246 QA55Q80CAKXXV 55 inch QLED 4K Q80C 27,900,000 12%                    24,552,000  
247 QA50Q80CAKXXV 50 inch QLED 4K Q80C 23,900,000 12%                    21,032,000  
248 QA85Q70CAKXXV 85 inch QLED 4K Q70C 64,900,000 12%                    57,112,000  
249 QA75Q70CAKXXV 75 inch QLED 4K Q70C 39,900,000 12%                    35,112,000  
250 QA65Q70CAKXXV 65 inch QLED 4K Q70C 26,900,000 20%                    21,520,000  
251 QA55Q70CAKXXV 55 inch QLED 4K Q70C 22,900,000 12%                    20,152,000  
252 QA65Q63CAKXXV 65 inch QLED 4K Q63C 29,900,000 37%                    18,837,000  
253 QA55Q63CAKXXV 55 inch QLED 4K Q63C 22,900,000 34%                    15,114,000  
254 QA50Q63CAKXXV 50 inch QLED 4K Q63C 19,400,000 31%                    13,386,000  
255 QA43Q63CAKXXV 43 inch QLED 4K Q63C 16,900,000 28%                    12,168,000  
256 MX-T40/XV Party Audio MX-T40/XV 6,990,000 45%                      3,844,500  
257 MX-T50/XV Party Audio MX-T50/XV 7,990,000 43%                      4,589,500  
258 MX-T70/XV Party Audio MX-T70/XV 10,990,000 38%                      6,813,800  
259 HW-Q950A/XV Soundbar HW-Q950A/XV 33,990,000 62%                    12,796,000  
260 HW-Q700A/XV Soundbar HW-Q700A/XV 12,990,000 39%                      7,943,500  
261 HW-Q600A/XV Soundbar HW-Q600A/XV 9,490,000 35%                      6,168,500  
262 HW-A650/XV Soundbar HW-A650/XV 7,490,000 40%                      4,494,000  
263 HW-A550/XV Soundbar HW-A550/XV 5,990,000 45%                      3,294,500  
264 HW-A450/XV Soundbar HW-A450/XV 4,490,000 43%                      2,559,300  
265 HW-T420/XV Soundbar HW-T420/XV 3,490,000 23%                      2,687,300  
266 HW-Q67B/XV Soundbar HW-Q67B/XV 9,990,000 55%                      4,495,500  
267 HW-B450/XV Soundbar HW-B450/XV 5,490,100 45%                      3,019,555  
268 HW-B550/XV Soundbar HW-B550/XV 6,990,500 34%                      4,639,525  
269 HW-B650/XV Soundbar HW-B650/XV 8,489,800 34%                      5,614,490  
270 HW-S61B/XV Soundbar HW-S61B/XV 8,990,300 36%                      5,739,515  
271 HW-S800B/XV Soundbar HW-S800B/XV 15,990,000 33%                    10,789,500  
272 HW-Q600B/XV Soundbar HW-Q600B/XV 9,990,200 55%                      4,495,590  
273 HW-Q630B/XV Soundbar HW-Q630B/XV 9,990,200 50%                      4,989,510  
274 HW-Q700B/XV Soundbar HW-Q700B/XV 13,989,800 50%                      6,994,900  
275 HW-Q930B/XV Soundbar HW-Q930B/XV 24,989,800 45%                    13,744,390  
276 HW-Q990B/XV Soundbar HW-Q990B/XV 34,989,900 50%                    17,494,950  
277 MX-ST40B/XV Sound Tower MX-ST40B/XV 7,990,400 55%                      3,589,520  
278 MX-ST50B/XV Sound Tower MX-ST50B/XV 10,990,100 55%                      4,939,505  
279 MX-ST90B/XV Sound Tower MX-ST90B/XV 19,990,000 55%                      8,989,500  
280 HW-Q990C/XV Soundbar HW-Q990C/XV 32,990,000 15%                    28,041,500  
281 HW-Q930C/XV Soundbar HW-Q930C/XV 20,990,000 15%                    17,841,500  
282 HW-Q700C/XV Soundbar HW-Q700C/XV 11,990,000 15%                    10,191,500  
283 HW-Q600C/XV Soundbar HW-Q600C/XV 8,990,000 14%                      7,731,400  
284 HW-Q60C/XV Soundbar HW-Q60C/XV 9,990,000 14%                      8,591,400  
285 HW-C450/XV Soundbar HW-C450/XV 4,490,000 11%                      3,996,100  
286 HW-C400/XV Soundbar HW-C400/XV 2,990,000 35%                      1,943,500  
287 VG-SCST43V/XV Bánh xe di động cho TV The Sero VG-SCST43V/XV 2,290,000 60%                        916,000  
288 VG-SESA11K/XY Chân đế Studio cho TV 2020-2021 VG-SESA11K/XY 5,990,001 60%                      2,396,000  
289 VG-FBB3BA/XY Pin sạc dự phòng The Freestyle VG-FBB3BA/XY 5,990,001 60%                      2,396,000  
290 VG-SCFA43BWBRU Khung Viền cho TV The Frame 43″ VG-SCFA43BWBRU 2,990,000 60%                      1,196,000  
291 VG-SCFA43TKBRU Khung Viền cho TV The Frame 43″ VG-SCFA43TKBRU 2,990,000 60%                      1,196,000  
292 VG-SCFA43WTBRU Khung Viền cho TV The Frame 43″ VG-SCFA43WTBRU 2,990,000 60%                      1,196,000  
293 VG-SCFA50BWBRU Khung Viền cho TV The Frame 50″ VG-SCFA50BWBRU 2,990,000 60%                      1,196,000  
294 VG-SCFA50TKBRU Khung Viền cho TV The Frame 50″ VG-SCFA50TKBRU 2,990,000 60%                      1,196,000  
295 VG-SCFA50WTBRU Khung Viền cho TV The Frame 50″ VG-SCFA50WTBRU 2,990,000 60%                      1,196,000  
296 VG-SCFA55BWBRU Khung Viền cho TV The Frame 55″ VG-SCFA55BWBRU 2,990,000 60%                      1,196,000  
297 VG-SCFA55TKBRU Khung Viền cho TV The Frame 55″ VG-SCFA55TKBRU 2,990,000 60%                      1,196,000  
298 VG-SCFA55TRCRU Khung Viền cho TV The Frame 55″ VG-SCFA55TRCRU 2,990,000 60%                      1,196,000  
330 LS24A336NHEXXV Màn hình phẳng LS24A336 24 inch_ LS24A336NHEXXV 2,929,000 3%                      2,836,450  
331 LS27BG400EEXXV Màn Hình Odyssey G4 240Hz IPS Dòng 27 inch G40B_ LS27BG400EEXXV 8,389,000 29%                      5,968,450  
332 LS27R350FHEXXV Màn hình viền mỏng FHD_ LS27R350FHEXXV 3,939,000 9%                      3,586,950  
333 LC27R500FHEXXV Màn hình cong_ LC27R500FHEXXV 3,939,000 9%                      3,586,950  
334 LS32BM700UEXXV Màn Hình Thông Minh M7 UHD 32 inch_ LS32BM700UEXXV 9,898,000 19%                      7,984,900  
335 LC34G55TWWEXXV Màn hình Odyssey G5 Cong Dòng 34inch_ LC34G55TWWEXXV 11,989,000 28%                      8,589,450  
336 LS43BM702UEXXV Màn Hình Thông Minh M7 Dòng 43 inch LS43BM700_ LS43BM702UEXXV 12,889,000 24%                      9,803,450  
337 LC49G95TSSEXXV Màn hình Odyssey G9 DQHD Dòng 49inch LC49G95_ LC49G95TSSEXXV 46,989,000 42%                    27,188,450  
338 LS49AG950NEXXV Màn hình Odyssey NEO G9 DQHD Dòng 49 inch LS49AG950_ LS49AG950NEXXV 46,989,000 36%                    29,888,450  
339 LS55BG970NEXXV Màn Hình Odyssey Ark UHD 165Hz Dòng 55 inch G97NB_ LS55BG970NEXXV 75,990,000 10%                    68,391,000  
340 LS22C310EAEXXV Màn hình C310EAEXXV 22 inch_ LS22C310EAEXXV 2,789,001 6%                      2,629,450  
341 LS27C360EAEXXV Màn hình C360EAEXXV 27 inch_ LS27C360EAEXXV 3,889,001 5%                      3,684,450  
342 LS32CM701UEXXV Màn hình Smart Monitor LS32CM701UEXXV 13,990,000 29%                      9,992,500  
343 LS32CM801UEXXV Màn hình Smart Monitor LS32CM801UEXXV 16,389,000 19%                    13,230,650  
344 LS32CM80GUEXXV Màn hình Smart Monitor LS32CM80GUEXXV 16,389,000 19%                    13,230,650  
345 LS32CM80PUEXXV Màn hình Smart Monitor LS32CM80PUEXXV 16,389,000 19%                    13,230,650  
346 LS49CG934SEXXV Màn hình Gaming CG934SEXXV 49 inch_ LS49CG934SEXXV 39,989,000 23%                    30,991,200  
347 LS49CG954SEXXV Màn hình Gaming CG954SEXXV 49 inch_ LS49CG954SEXXV 46,989,000 22%                    36,591,200  

 

Chương trình có thể thay đổi mà không báo trước, vui lòng liên hệ để được tư vấn tận tình 

 

Hotline:  090.99999.20 (Mr. Sơn) – 090.67511.33 (Mrs. Ngọc)